055-5415132 info@enwij.nl

Corona - Overleg met ministers sorteert effect: De ministers gaan er alles aan doen om er voor te zorgen dat de bouw- en technieksector niet stilvalt.

eze week heeft voorzitter Doekle Terpstra intensief overleg gevoerd met de ministers Knops van Binnenlandse Zaken en Van Veldhoven van Milieu en Wonen. Dat heeft geleid tot afspraken die erop gericht zijn om veilig te kunnen blijven werken. Terpstra: ‘De ministers gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bouw- en technieksector niet stilvalt. De woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen moet zoveel als mogelijk veilig verder. Deze afspraak is een echte steun in onze rug in deze moeilijke tijden. Het kabinet verdient een groot compliment.’

Motor van de economie

Volgens de beide ministers zijn de bouw- en technieksector voor de Nederlandse economie een essentiële motor. Daarom zijn er met Techniek Nederland en Bouwend Nederland afspraken gemaakt om de voortgang van de bouw- en techniekprojecten in de komende weken en maanden zo goed mogelijk te borgen. De komende tijd zal hierover intensief overleg plaatsvinden met de betrokken partijen: opdrachtgevers, vergunningverleners en uitvoerende partijen.

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Er komt een protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Daarmee zal actief gecommuniceerd worden hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, zodat bedrijven, opdrachtgevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn. In het protocol komen adviezen over  de manier waarop werkzaamheden in huis veilig door kunnen gaan. Uitgangspunt daarbij zijn de adviezen van het RIVM.

Overheidsaanbestedingen lopen door

Overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf blijven doorlopen, ook met andere grote opdrachtgevers worden hierover komende tijd afspraken gemaakt. De Rijksoverheid zal bevorderen dat de vergunningverlening door provincies, waterschappen en gemeenten op gang blijft zodat de orderportefeuilles gevuld en werknemers in dienst kunnen blijven.

Coulance bij vertraging

De partijen zijn het erover eens dat alles op alles gezet moet worden om lopende projecten door te laten gaan. Dit vraagt van iedereen extra inspanningen. Het Rijk brengt op korte termijn in kaart welke wettelijke veranderingen op de sector afkomen en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. Waar er door de coronacrisis vertraging in projecten ontstaat zullen de Rijksopdrachtgevers zich coulant opstellen bij contractueel opgenomen boeteclausules. Dit zal per geval worden bekeken.

Verduurzaming op gang houden

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben ook afgesproken dat zij gezamenlijk blijven investeren in de bouw- en verduurzamingsopgaven voor de toekomst. Het is van groot maatschappelijk belang dat de sector, zodra de coronacrisis dit weer toestaat, op volle slagkracht verder kan. De sector wordt hierbij ondersteund door innovatiesubsidies en subsidiemiddelen voor versnelling en opschaling in de renovatieopgave.


Bron: https://www.technieknederland.nl/nieuwsberichten/overleg-met-ministers-sorteert-effect-zoveel-mogelijk-veilig-doorwerken-bij-overheidsopdrachten 

Gepost door: Yentl op 2020-03-23 09:45:37