055-5415132 info@enwij.nl

Cyber Security

Cybersecurity is eenvoudig gezegd het beveiligen van computers en data, zowel in transport als in opslag. Deze beveiliging richt zich op het voorkomen van schade die veroorzaakt wordt door verstoring of uitval van ICT. Daarnaast richt cybersecurity zich op het voorkomen van en het snel en adequaat reageren op digitale aanvallen.

Helaas kunnen lang niet alle risico’s voorkomen worden. Cybercriminelen vinden dagelijks weer nieuwe technieken of zwakke plekken om door de beveiliging heen te breken en daarnaast worden hoge bevoegdheidsniveaus op systemen en netwerken misbruikt.Bedrijven die traditionele technologieën gebruiken zoals firewalls, inbraak detectie, preventie systemen en antimalware zien steeds vaker dat deze systemen aanvallen niet detecteren.

Dankzij de cybersecurity oplossing van Enwij krijgt u duidelijker zicht in de mogelijke risico’s rondom cybersecurity en compliance. De oplossing is speciaal ontwikkeld als aanvullende maatregel op de al bestaande beveiliging van uw ict netwerk. Deze innovatieve oplossing analyseert digitale verkeersstromen in real-time.

Meldplicht datalekken Per 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties om in bepaalde omstandigheden melding te maken van het verlies van digitale informatie, oftewel een datalek. Denk ook aan het verlies van een smartphone waar klantgegevens op staan. De Toezichthouder op deze wet geeft u 24 tot 72 uur de tijd voor de melding die moet voldoen aan vele voorwaarden; het niet (volledig) voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot forse boetes. Met de oplossing van Enwij heeft u een technische oplossing om snel en volledig aan deze wet te kunnen voldoen.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of vraag gelijk een offerte aan!